Zing Yong

NĂM:
2016

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

CHỦ ĐẦU TƯ:
Đài Loan

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
20.000,4 m²

NGÀNH NGHỀ:
Giày

Year:

2016

地點:

平陽省,南新渊工業區

業主:

台灣

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

20.000,4 m²

行業: