Bowker

NĂM:
2017

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Đồng An 2, Bình Dương

CHỦ ĐẦU TƯ:
Trung Quốc

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
31.802,8 m²

NGÀNH NGHỀ:
In may mặc

Year:

2017

地點:

平陽省,同安II工業區

業主:

中國

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

31.802,8 m²

行業:

服裝印花