Bảo Hưng

NĂM:
2016

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, Bình Dương

CHỦ ĐẦU TƯ:
Việt Nam

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế

DIỆN TÍCH:
15.425 m²

NGÀNH NGHỀ:
Hóa chất

Year:

2016

地點:

平陽省,北新淵, Dat Cuoc 工業區

業主:

越南

工作範圍:

設計

面積:

15.425 m²

行業:

化學