Polaris Apparel

NĂM:
2021

ĐỊA ĐIỂM:
Svay Rieng City, Svay Rieng

CHỦ ĐẦU TƯ:
Trung Quốc

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế

DIỆN TÍCH:
44,263.59 m²

NGÀNH NGHỀ:
May mặc

Year:

2021

地點:

柬埔寨柴桢省、柴桢市

業主:

中國

工作範圍:

設計

面積:

44,263.59 m²

行業:

服饰