Khải Hoàn Quốc Tế

NĂM:
2021

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

CHỦ ĐẦU TƯ:
Việt Nam

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
74.074,9 m²

NGÀNH NGHỀ:
Găng tay y tế

Year:

2021

地點:

巴地頭頓省, 紅土工業區

業主:

越南

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

74.074,9 m²

行業:

醫療手套