Biệt thự nhà bà Lê Thị Thu Vân

NĂM:
2021

ĐỊA ĐIỂM:
Thuận An, Bình Dương

CHỦ ĐẦU TƯ:
Việt Nam

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
572,5 m²

Year:

2021

地點:

平陽省,順安市

業主:

越南

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

572,5 m²