Jifa Huahe (Cambodia)

NĂM:
2020

ĐỊA ĐIỂM:
Svay Rieng City, Svay Rieng

CHỦ ĐẦU TƯ:
Trung Quốc

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
30.000 m²

NGÀNH NGHỀ:
May mặc

Year:

2020

地點:

柬埔寨王国,柴桢省,巴域市

業主:

中國

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

30.000 m²

行業:

針織