Chánh Dương

NĂM:
2017

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Mỹ Phước 1, Bình Dương

CHỦ ĐẦU TƯ:
Trung Quốc

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
286.883 m²

NGÀNH NGHỀ:
Giấy

Year:

2017

Location:

My Phuoc 1 IP, Binh Duong Province

Investor:

Chinese

Working Scope:

Main Contractor

Area:

286.883m²

Production:

Paper