QingDao Roy-Ne

NĂM:
2017

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh

CHỦ ĐẦU TƯ:
Trung Quốc

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
53,802 m²

NGÀNH NGHỀ:
May mặc

Year:

2017

地點:

西寧省,成成功加工岀口區

業主:

中國

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

53,802 m²

行業:

服裝