Cự Thành II

NĂM:
2016

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Long Thành, Đồng Nai

CHỦ ĐẦU TƯ:
Đài Loan

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
15.237,6 m²

NGÀNH NGHỀ:
Dụng cụ thể thao

Year:

2016

地點:

同奈省,隆成工業區

業主:

台灣

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

15.237,6 m²

行業:

運動工具