Chiến lược nhân sự / Tin tuyển dụng / Quy định hồ sơ

QUY ĐỊNH HỒ SƠ

Khi tham gia ứng tuyển ứng viên phải hoàn chỉnh bộ hồ sơ ứng tuyển theo quy định của Công ty gồm:

Tải mẫu đơn xin việc tại đây: >>DOWNLOAD<<

Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ qua mail hoặc số điện thoại đối với các hồ sơ đạt yêu cầu sơ tuyển