Pro Well

NĂM:
2016

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Long Thành, Đồng Nai

CHỦ ĐẦU TƯ:
Đài Loan

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
72.488 m²

NGÀNH NGHỀ:
Giày

Year:

2016

地點:

同奈省,隆慶市,隆慶工業區

業主:

台灣

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

72.488 m²

行業: