Great Process

NĂM:
2015

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Ascendas, Bình Dương

CHỦ ĐẦU TƯ:
Đài Loan

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
44.284,5 m²

NGÀNH NGHỀ:
Giày

Year:

2015

地點:

平陽省,寶翠工業區

業主:

台灣

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

44.284,5 m²

行業: