San Feng (Cambodia)

NĂM:
2015

ĐỊA ĐIỂM:
Bavet, Svay Rieng, Campuchia

CHỦ ĐẦU TƯ:
Đài Loan

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
115.335 m²

NGÀNH NGHỀ:
Màn

Year:

2015