Wilson

NĂM:
2019

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Thành Thành Công, Tây Ninh

CHỦ ĐẦU TƯ:
Hongkong

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế

DIỆN TÍCH:
65.027,1 m²

NGÀNH NGHỀ:
Dệt may

Year:

2019

地點:

西宁省,成成功工業區

業主:

香港

工作範圍:

設計

面積:

65.027,1 m²

行業:

紡織