Midea

NĂM:
2009

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

CHỦ ĐẦU TƯ:
Trung Quốc

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế

DIỆN TÍCH:
75.000 m²

NGÀNH NGHỀ:
Linh kiện điện tử

Year:

2009

地點:

西宁省,成成功工業區

業主:

香港

工作範圍:

設計

面積:

75.000 m²

行業:

電子元件