Đại Phương

NĂM:
2022

ĐỊA ĐIỂM:
Địa điểm : KCN Hố Nai 3, Đồng Nai

CHỦ ĐẦU TƯ:
Đài Loan

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
29.924,5 m²

NGÀNH NGHỀ:
Gỗ

Year:

2022

地點:

同奈省,莊崩縣

業主:

台灣

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

29.924,5 m²

行業:

木家