Cự Thành I

NĂM:
2012

ĐỊA ĐIỂM:
Long Thành, Đồng Nai

CHỦ ĐẦU TƯ:
Đài Loan

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
31792.82 m²

NGÀNH NGHỀ:
Dụng cụ thể thao

Year:

2012

地點:

同奈省,隆成縣

業主:

台灣

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

31792.82 m²

行業:

運動工具