Việt Hoa

NĂM:
2020

ĐỊA ĐIỂM:
Thủ Dầu Một, Bình Dương

CHỦ ĐẦU TƯ:
Đài Loan

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
12.545 m²

NGÀNH NGHỀ:
Trường học

Year:

2019

地點:

平陽省,土龍木市

業主:

台灣

工作範圍:

縂承包商

面積:

12.545m²

行業:

教育