Luthai (Việt Nam)

NĂM:
2019

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Phước Đông, tỉnh Tây Ninh

CHỦ ĐẦU TƯ:
Trung Quốc

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
16,351.68 m²

NGÀNH NGHỀ:
Sợi, nhuộm

Year:

2019

地點:

西寧省,福東工業區

業主:

中國

工作範圍:

縂承包商

面積:

16,351.68 m²

行業:

漂染車間