Jifa Thành An

NĂM:
2016

ĐỊA ĐIỂM:
KCN Thành Thành Công, Tây Ninh

CHỦ ĐẦU TƯ:
Đài Loan

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế và Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH:
86.640,66 m²

NGÀNH NGHỀ:
May mặc

Year:

2016

地點:

西寧省,成成功加工岀口區

業主:

台灣

工作範圍:

設計及縂承包商

面積:

86.640,66 m²

行業:

紡織