TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 32 TỶ

Ngày 24 tháng 10 năm 2014 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 32 tỷ (do phát hành 1.200.000 cổ phiếu phát hành cho người lao động và nhà đầu tư riêng lẻ)

 

Download file PDF

Các tin khác