KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

Công ty cổ phần Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại Phúc Thịnh kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển (2001 - 2016)

 

 

 

 

 

 

 

Nhận cờ truyền thống UBND TPHCM nhân dịp kỷ niệm 15 năm công ty

Các tin khác