ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 11/04/2015  tại Hội Nghị White Palace đã diễn ra Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh. Trong bầu không khí ấm áp và trang trọng Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh tại đại hội :


 

 

 

 

 

Các tin khác