Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH 
Địa chỉ: 361 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (+84) 28 - 38116 823 - Fax: (+84) 28 - 38116 843
Website: www.phucthinh.com.vn
Email : phucthinh@phucthinh.com.vn

Mã CK: PTD


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH (CAMBODIA)

Địa chỉ: National No1 way, Bavet City, Svay Rieng Province, Cambodia.

Tel : 00-855-44715642   Fax : 00-855-4471643